فهرست

معرفی کتابخانه

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی بیمارستان آیت الله روحانی بابل در راستای سیاست های آموزشی و پژوهشی همزمان با بهره برداری از بیمارستان در خرداد ماه 1388راه اندازی شده است.

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی بیمارستان آیت الله روحانی بابل در راستای سیاست های آموزشی و پژوهشی همزمان با بهره برداری از بیمارستان در خرداد ماه 1388راه اندازی شده است.

آمارمنابع کتابخانه :

- کتب فارسی : 4581 نسخه

- کتب لاتین :  497نسخه - نشریات فارسی و لاتین : آنلاین

- نشریات فارسی و لاتین چاپی: 568 نسخه فارسی، 1451 نسخه لاتین

- پایان نامه ها : 50 عنوان

- EBOOK : 100 عنوان

- روزنامه ها و هفته نامه ها : آنلاین

- اعضاء کتابخانه : 3997 کاربر مساحت کتابخانه :575 متر (تقریبی)

- سالن های مطالعه : سالن مطالعه خواهران و برادران

- تعداد صندلی:110 عدد

تعداد و نوع تجهیزات سخت افزاری کتابخانه :

- 7 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر

- مجهز به دستگاه وایرلس