فهرست

از کتابدران و اطلاع رسانان دانشگاه تقدیر شد

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار، با حضور دکتر مقدم نیا معاون تحقیقات وفناوری، دکتر هاشمی مسئول دفتر ریاست و دکتر حقانی فر مدیر اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه و کتابداران کتابخانه مرکزی و کتابخانه های واحدهای تابعه از زحمات کتابداران دانشگاه علوم پزشکی بابل قدردانی شد.